Ľudové piesne a koledy - Idzem po valaľe1.
Idzem po valaľe, kamene padajú,
[:čom mi tote ľudze, pokoja ňedajú.:]

2.
Bila me moja mac, bila me z palicu,
[:že ja še ľubila, pod našu pivňicu.:]

3.
Ja še ňeľubila, len dohvarjavala
[:kamaratka moja, na mňe povedala.:]

4.
Ona povedzela, bo mi zavidzela,
[:bo ona še isce, ňikda ňeľubila.:]

5.
Na našu kapuru pečac uderili
[:že bi do nas chlapci vecej ňechodziľi.:]

6.
Ja še pohňevala, pečac odervala,
[:poce do nas chlapci z caloho valala.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie