Ja na vojnu, z vojny domov

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:Ja na vojnu z vojny domov tys sa ešče nevdala :
[:na koho si, moja najmilejšá, ej, na koho si čakala.:]

2.
:Na iného na žádného len moj milí na teba :
[:kej ty prídzeš z tej uherskej vojny, ej, že ja pojdzem za teba.:]

3.
:Ten prscienček čos` mi dala ja ho nosic nebudem :
[:kej ja prídzem k svému regimentu, ej do gvera ho nabijem.:]

4.
:Ten ručníček čos` mi dala ja ho nosic nebujem :
[:kej ja pridzem k svému regimentu, kvér s ním pucovac budem.:]