Ježiš žije

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

®: A Ježiš žije, Ježiš D žije,
všetci A ľudia nech to F#mi vedia:
Ježiš E žije
A Ježiš žije, Ježiš D žije,
všetci A ľudia nech to E vedia:
Ježiš A ži A E je

A Všetci z mŕtvych vstaneme,
D Všetci z mŕtvych vstaneme,
A Všetci z mŕtvych vstane F#mi me,
jak Hmi On, ale E luja, bratia
A Vtedy, až sa skončí čas
D Ježiš Kristus príde zas
A a my všetci E zmŕtvych
vstane A me E jak A On.

A On s nami zostane
a On s nami zostane
a On s nami zostane
náš Pán, aleluja, bratia
Nech sa každý pridá k nám,
nikto nemusí byť sám,
Ježiš s nami zostane,
jak sľúbil nám.

On je veľký pomocník,
On je veľký pomocník,
On je veľký pomocník,
i tvoj, aleluja ,bratia
Otázniky, ktoré máš,
všetko, s čím sa stretávaš
Ježiš chce byť pomocníkom
všetkých nás.