Ježišu, si môj Kráľ

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

F Ježišu, si môj Kráľ, pieseň si srdcu dal.
Chválu vzdám Ti každý deň,
veď dal si mi Spasenie !

Ježišu, Pane môj, dávam Ti život svoj.
Tvoje Kráľovstvo nech príde k nám,
vôľa Tvoja vždy sa staň !

G Baránkom si nádherným.
K Tebe prídem v deň posledný.
V Tvojej Láske zvíťazím a na Slávu Ti zakričím :

A Mocný víťaz z Júdy, úžasný večný Kráľ.
Veľký nekonečný, Alfa i Omega !