Ježišu ukrižovaný

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Predohra:(a),(e)

(a)Ježišu ukrižova(e)ný (a)ľutujem hriehy
(e)ľutujem
(a)Ježišu ukrižova(e)ný (a)Pane (e)zmilujj sa.