Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Júlia si čarovná

Repete - Júlia si čarovná

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DAD
DPyšná bábika prelud
čo z rúk mi stále Guniká
chvíľu dieťa, chvíľu Ddospelá
si ty – Júlia
DDievča z obrázku
vidím že stvorená si Gpre lásku
čo si ty už dávno Dvedela
dnes viem i ja –

DJúlia, si slnko v sieAti
Júlia, si čarovD
Snáď len dúha v očiach Adetí
krásou sa ti vyrovD

Kruh tvojich Alások je uzavretýD
tam dávno Avládneš už jedine Dty
Kruh mojich Alások je uzavretý
DTam dávno vládAneš už jedine Dty.

Malá koketa šťastie je vratké ako ruleta
chvíľu dieťa, chvíľu dospelá si ty – Júlia
dievča z plagátu vidím ťa záhadnú i usmiatu
čo si ty už dávno vedela
dnes viem i ja –

Júlia, si slnko v sieti
Júlia, si čarovná
Snáď len dúha v očiach detí
krásou sa ti vyrovná

Kruh tvojich lások je uzavretý
tam dávno vládneš už jedine ty
Kruh mojich lások je uzavretý
Tam dávno vládneš už jedine ty.

DADE
EJúlia, si slnko v Hsieti
Júlia, si čarovE
Snáď len dúha v očiach Hdetí
krásou sa ti vyrovE

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie