Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Karol Duchoň - Smutok Krasnych Dievcat

Repete - Karol Duchoň - Smutok Krasnych Dievcat

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DmiChcem ísť priamo tam, kde
smútok Akrásnym dievčatám,
odvial z tváre smiech,
myslí si, Dmiže už všetko smie
DSkúša z prvých strát a skúša
z Gmináhlych sklamaní, tak veľmi,
Dmichcem ich pred nim chrániť, Achcem
ich pred nim brániť, chcem

Ref:
DChlapci z mesta, láskou liečia,
Asmútok krásnych dievčat, chcú
ísť s Gnimi tam, kam môže láska
Dviesť, láskou Aliečia, smútok
Ddievčat, sú to Ecesty lákavéA
DKrásne dievčatá, poďte Arýchlo
s nami tam, poďte Gs nami tam,
kam môže láska Dviesť, lásky
Adievčat, smútok Dliečia, sú to
Ecesty lákavéD

2.
Chcem ísť priamo tam, kde
smútok krásnym dievčatám,
odvial z tváre smiech, myslí
si, že už všetko smie
Skúša z prvých strát a skúša z
náhlych sklamaní, tak veľmi,
chcem ich pred nim chrániť,
chcem ich pred nim brániť, chcem

Ref:
Chlapci z mesta, láskou liečia,
smútok krásnych dievčat, chcú
ísť s nimi tam, kam môže láska
viesť, láskou liečia, smútok
dievčat, sú to cesty lákavé
Krásne dievčatá, poďte rýchlo
s nami tam, poďte s nami tam,
kam môže láska viesť, lásky
dievčat, smútok liečia, sú to
cesty lákavé

EKrásne dievčatá, poďte Hrýchlo
s nami tam, poďte As nami tam,
kam môže láska Eviesť, lásky
Hdievčat, smútok Eliečia, sú to
FIScesty lákavé.H

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie