Kráľovský titul by si rád

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Kráľovský C titul by si G rád,
C sám sebe nie si D kráľ.
G So slávou C si už kama G rát,
C blížnych si D dávno G vzdal.
Každý chce D kráľa piedestál.
C Kde toľko G trónov D vziať?
G Lenže tam, D kde je každý kráľ,
C komu chceš D kraľo G vať?

®: G Kde dvaja, traja v D mene
G lásky Emi sú, C vra DG Pán
G Som s nimi aj D ja, Duch Svä G
v nich EmiC več DG chrám.
Kde dvaja, traja v mene lásky chcú
žiť svoj svet,
som s nimi aj ja, novú tvár im dám, nový vek.

Slúžiť chcel, zostal chudobným,
sám sebe bol vždy kráľ.
Že prví budú poslední,
náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý, posledný,
rozmýšľaj ako Pán.
Vládni sám sebe vzpriamený
a buduj s druhým chrám.