Len náš Pán

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Čas jak vietor sa Hmi rúti a C dnešný priniesol G deň D Emi
Pýtaš pýtaš sa Hmi stále, či je C to fakt a či D sen
Koľkokrát si už padol a koľkokrát zase vstal?
Nikdy však nesmieš sa vzdávať
veď cestou vedie ťa Pán D7

®: Len náš G Pán, len náš D Pán,
len náš C Pán ti to všetko D dal
Len náš G Pán, len náš D Pán,
len náš C Pán vždy za tebou D stál
Tak stále sa Emi smej, že môžeš si Hmi spievať
tak stále sa C smej, že a ťa tak D rád,
len náš Emi Pán, veľa lásky ti C dal.
Len náš G Pán.

Keď prídu zas pokušenia, keď dušu obchádza tieň
viera nech v srdci ti kvitne nech láska napĺňa deň
Pán však kroky ti vedie, tak neboj sa, nie je to sen.
Nikdy však nesmieš sa vzdávať, stačí si zaspievať len.