Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Nič krajšieho nepoznám

Repete - Nič krajšieho nepoznám

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

G7

Ja Cdávno ešte malá som tanec v láske mala
A skôr som tancoG7vala jak vedela som Cstáť
Či zima a či leto pre mňa dosť zábav nieto
Nuž robte niečo Gpreto nech G7mám ich akuCrát
Kto Frád má z nás tanec, Cnáš plný krás
G7Ten hneď so mnou z kola Cvolá len
Hrajt ktorú chcete veď vy to krásne viete
Nech vedia v celom Gsvete že G7radosť prišla k Cnám.
GD7GD7G
GD7GD7G7C7F

FNič krajšieho FvraB6vím Fvám
na tom svete CneF/CpozBnám
C7Ako keď sa s chlapcom švárnym
v tanci dobre CvyzvFŕtam
FLenC5+že FstáF5+le Bsa miF zdá
že muzika CCmilo Bhrá
Nech to v sále duní Fkým sú celé struny
C7Hraj muzikaE, Fhraj, Bviem že čas ten letí
FKým však hviezda svieti C7domov sa nám nezbeFraj.

G7CG7C
G7CG7C7

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie