Ľudové piesne a koledy - Ó, chýr preblahý

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1.
CHÝR PREBLAHÝ!:
[:Zasľúbený dávno svetu,
Vykupiteľ, hľa, už je tu.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!:]

2.
:Zvuky nebeskéspevy anjelské:
[:hlásia že Syn Boží z neba
v telo ľudské odel seba.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!:]

3.
[:V kraji betlémskom, v lone panenskom.:]
[:Syn sa zrodil prevznešený,
človek s Bohom zjednotený.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!:]

4.
:Sveta StvoriteľPán a Riaditeľ:
[:nám podobným tvorom stal sa,
aby za nás v obeť dal sa.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie