Ľudové piesne a koledy - Ó, Jana, Jana, Vajana1.
Ó, Jana, Jana, Vajana!
Naprostred Zvolena
jest lipka zelená.

Ó, Jana, Jana, Vajana!
Daj dobrý čs počať
a lepší dokonať.

3.
Ó, Jana, Jana, Vajana
Ó, Jano, Janečko,
zobuď ma ranečko!

4.
Ó, Jana, Jana, Vajana
Ráno pre zorámi,
troma hodinámi.

5.
O, Jana, Jana, Vajana!
Kravy podojiti,
na pašu vyhnati.

6.
O, Jana, Jana, Vajana!
Na pašu zelenú,
na rosu studenú.

7.
O, Jana, Jana, Vajana!
Svatho Jana páľa,
plná deckov jama.

8.
O, Jana, Jana, Vajana!
Aký je ten mesiac
pekne ohradený.

9.
O, Jana, Jana, Vajana!
Peknýma vdovámi,
krajšíma pannámi.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie