Ľudové piesne a koledy - Obyčajou bou zrodenou1.
Obyčajou bou zrodenou, vždy sa vadil muž so ženou,
ej, že ona len doma sedá, dobré veci si vyjedá.

2.
Na kríž slamu nepreloží, zvečera sa hneď uloží,
ej, a ešte sa robí hodnou, že je ona tou robotnou.

3.
Okrem toho na praslici, má tam trochu šuchtanici,
ej, ešte sa robí hodnou, že je ona tou robotnou.

4.
A on tvrdo robiť misí, nič dobrého nezakúsi,
ej, a on tvrdo robiť misí, nič dobrého nezakúsi.

5.
Raz žena mužovi riekne, počúvaj ma muž môj pekne,
ej, keď ja doma nerobím nič, dovoľ, zajtra vezmem si bič.

6.
Pôjdem orať ta na pole, žitko zvážať do stodole,
ej, a ty môj muž doma ostaň, všetky domáce práce sprav.

7.
Z ovsej múky napeč chleba, vykúr si pec ako treba,
[:ej, teľaťu daj vody, sena, zmotaj mi aj dve pradená.:]

8.
Muž konečne ostal doma, čo tu robíš do paroma,
ej, priviazau šatu pred seba, dal sa do pečenia chleba.

9.
Koľko na cesti dať misí, že by nebol ten chlieb kyslý,
ej, koľko soli, koľko vody, že by ten chlebík bol dobrý.

10.
Chleba miesi až sa kníše, dieťa nohou si kolíše,
ej, chleba miesi, až sa kníše, dieťa nohou si kolíše.

11.
Priviazau na chrbec zbenku, ešte k tomu aj toperku,
ej, ako sa po izbe krúti, mlieko na chrbte sa múti.

12.
V tom mu začne v peci blčať a dieťa v kolíske kričať,
[:ej, aj Bože môj, to sa muky, neviem kde mám strčiť ruky.:]

13.
Dvanásť hodín už prichodí, gazdiná z poľa prichodí,
[:ej, daj novotná, daj gazdiná, čos dobrého navarila.:]

14.
Raz žena chytí chlapíka a posadí do kútika,
[:ej, o tak ho tam zauškuje, kým ho sama neĺutuje.:]

15.
A on sa jej chytil spodni, už ženička budem dobrý,
[:ej, už i budem všetko robiť, aj dieťa v kolíske kojiť.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie