Ľudové piesne a koledy - Oči moje čérné1.
Oči moje čérné, hanbu mi robíte,
[:oči moje čérné, hanbu mi robíte,
koho len vidíte, koho len vidíte, každého lúbite.:]

2.
Keď by ste videli cigáňa čérného,
[:keď by ste videli cigáňa čérného,
oči moje čérné, lúbili by ste ho.:]

3.
Či z hora, či z dola, každý na mňa volá,
[:či z hora či z dola, každý na mňa volá,
akoby každému frajéročkou bola.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie