Ľudové piesne a koledy - Od bučka, do bučka1.
Od bučka, do bučka, trava zeľeňučka,
[:vozmij ňa, šuhaju, choc ja i maľučka.:]

2.
Choc ja i maľučka, aľe pridanučka,
[:ňesu ti Janičok zeľenyj stromičok.:]

3.
Choc ja i maľučka, aľe pridanučka,
[:ňesu ti pid bočok malyj podaročok.:]

4.
Zima sja minula, trava zeľeňučka,
[:buďe maj, buďe raj, buďe i urožaj.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie