Ľudové piesne a koledy - Odi kaľi mačkica1. //: Odi kaľi mačkica, le foroha denašel ://
//: Dža, dža, na ladža, dža ko Feris le lačha ://
2. //: Te na lačha, ta lada, basom tira guľa da. ://
//: Dža, dža, na ladža, dža ko Feris le lačha ://
3. //: Tamto čierne mačiatko, mestom beží zakrátko. ://
Choď, choď, nehamb´sa, ku Ferovi, ožeň sa.
Choď, choď, nehamb´sa, s jeho dcérou ožeň sa.
4. //: Keď nie dcéru, tak matku, totú matku presladkú. ://
Choď, choď, nehamb´sa, ku Ferovi, ožeň sa.
Choď, choď, nehamb´sa, s jeho dcérou ožeň sa.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie