Otvor mi oči

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

E H
Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči môj Pán,
A H E
vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim.
H cis A
Chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlom
H cis
Tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, spievam
A H E
svätý, svätý, svätý, vidieť ťa túžim.