Kresťanské piesne - Pane som tak rád

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Pane, som tak rád 1. CPane, som tak Amirád, Dmiže som už Gtvoj, Cpevne drž ma, Amichráň, Dmikeď hrozí Gboj. R: /: FPane mám Ťa Grád, Clebo ty mňa Amitiež Fsvojou veľkou Gláskou miluCjeC7š. :/ 2. Pane, keď som sám, ty pri mne stoj, cestou života mi svetlo stroj.   R: 3. Svoje srdce dnes, ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem.            R:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie