Pane som tak rád

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Pane, som tak rád 1. C Pane, som tak Ami rád, Dmi že som už G tvoj, C pevne drž ma, Ami chráň, Dmi keď hrozí G boj. R: /: F Pane mám Ťa G rád, C lebo ty mňa Ami tiež F svojou veľkou G láskou milu C je C7 š. :/ 2. Pane, keď som sám, ty pri mne stoj, cestou života mi svetlo stroj.   R: 3. Svoje srdce dnes, ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem.            R: