Poďte ku mne

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Poďte D ku Mne všet Emi ci, C ktorí D pracuje G te. D
G Poďte D ku mne všet Emi ci, C čo sa D namáha G te. D

®: /: A G JA D VÁM, Emi VRAVÍ C PÁN,
G JA VÁM D ODPO G ČINOK D DÁM.:/