Prebývaš v nás

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Prebývaš v nás môj Boh ,svetlo,láska.
Bráň temnotám môjmu srdcu preniknúť.
Prebývaš v nás a nádej nám dávaš.
Nedovoľ vo svojej láske stáť.