Priateľ poď s nami

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Priateľ, poď s nami D Priateľ, poď s nami, náš Hmi Pán ťa dnes F# volá, D hostinu chystá, má G miesto A pre teba D tiež. ®: /: Tak D poďme, priatelia, náš Hmi Pán nás dnes F# volá, D hostinu chystá, GD miesto A aj pre D nás. :/ 1. On F# pozýva Hmi všetkých na D svoju hosti A nu.    On F# hľadí na Hmi srdce, na G lásku A a vie D ru.             R: 2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných,    On štedro nás sýti a robí podobných.             R: 3. On v láske pre šťastie nám seba rozdáva,    tu pokoj si nájde aj duša boľavá.                R: 4. Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,    tu stoja bez moci i zmysly i rozum.              R: 5. Buď sláva, ó, Pane, za prijímania dar,    ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.          R: