Ľudové piesne a koledy - Šablička brúsená1.
Šablička brúsená, to je moja žena,
[:ona ma vyseká, až bude potrebná.:]
[:Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja,
ona ma vyseká, až bude potrebná.:]

2.
Šablička brúsená na obidve strany
[:ona ma vyseká z Uhier do Moravy.:]
[:Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja,
ona ma vyseká z Uhier do Moravy.:]

3.
Neumriem na slame, umriem ja na koni
[:a keď z koňa spadnem, šablička zazvoní.:]
[:Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja,
a keď z koňa spadnem, šablička zazvoní.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie