Světlo světa

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. Ten, A koho směly naše oči Hmi/A zřít, ten, E který řekl nám: A4sus "Dotkni se mých A ran!", ten, E4sus který do srd E cí svůj A pokoj rozdá A/C# vá. Ať D každá píseň stále o něm A/C# zpívá, svět F#mi může poznat F#mi/D zář, která Hmi7 vchází do všech E4sus stí E nů.

2. Sám před sebou svět oči zavírá. Jak cesu poznat má, kdo slepý klopýtá? Už nesmíš délé dřímat, je čas vstát, své srdce otevřít a ruce podávat. Pak můžem spolu projít každou bouří a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání.

Ref:Chci A dál snětlo A/G# nést, F#mi být pro zem F#mi/E sůl! Už Hmi7 mizí všechny stíny, teď G Láska hoří E v nás! Chci A dál světlo nést! F#mi Kristus je svící, dnes Hmi7 celá země září plná les E ku D jeho svět D/H la E7 v každém z A nás.

3. Tak mnoho lidí hledá pro co žít, jak krokům smysl dát, čím dlan naplnit. Teďs úsměvem jim můžeš vyjít vstříc, ať v novém setkání smí Ježíš promluvit. Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš, máš sílu tišit pláč- místo nářků zajásání.

4. Co osolí sůl chuti zbavená a komu posvítí lampa ukrytá? Jak život dá se bez Života žít? Přijď, Duchu, obnov ás, přijď vlažné zapálit! Kéž pravá láska znovu všechny spojí, a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.

Ref: Chci dál světlo....