Kresťanské piesne - Světlo světa

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1. Ten, Akoho směly naše oči Hmi/Azřít, ten, Ekterý řekl nám:A4sus"Dotkni se mých Aran!", ten, E4suskterý do srdEcí svůj Apokoj rozdáA/C#vá. Ať Dkaždá píseň stále o něm A/C#zpívá, svět F#mimůže poznat F#mi/Dzář, která Hmi7vchází do všech E4susstíEnů.

2. Sám před sebou svět oči zavírá. Jak cesu poznat má, kdo slepý klopýtá? Už nesmíš délé dřímat, je čas vstát, své srdce otevřít a ruce podávat. Pak můžem spolu projít každou bouří a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání.

Ref:Chci Adál snětlo A/G#nést, F#mibýt pro zem F#mi/Esůl! Už Hmi7mizí všechny stíny, teď GLáska hoří Ev nás! Chci Adál světlo nést! F#miKristus je svící, dnes Hmi7celá země září plná lesEku Djeho světD/Hla E7v každém z Anás.

3. Tak mnoho lidí hledá pro co žít, jak krokům smysl dát, čím dlan naplnit. Teďs úsměvem jim můžeš vyjít vstříc, ať v novém setkání smí Ježíš promluvit. Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš, máš sílu tišit pláč- místo nářků zajásání.

4. Co osolí sůl chuti zbavená a komu posvítí lampa ukrytá? Jak život dá se bez Života žít? Přijď, Duchu, obnov ás, přijď vlažné zapálit! Kéž pravá láska znovu všechny spojí, a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.

Ref: Chci dál světlo....

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie