Ta babická hospoda

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:Ta babická hospoda : [:z drobného kamení.:]
:A kdo peníze nemá : [:ať do ní nechodí.:]

2.
:Smutná je ně novina : [:téjto tmavéj noci.:]
:Zabili tam marára : [:v Babicích na konci.:]