Tajila som, tajila

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Tajila som, A tajila,
D tajila som, Emi ta A jila
D a G le D už nebu A dem,
D a E le už ne A bu D dem,
Chystaj milý kolísku,
chystaj milý kolísku,
ja plienočky budem
ja plienočky budem.

Už tie tvoje plienočky
už tie tvoje plienočky
vietor prefukuje
vietor prefukuje
A na tvojej kolíske,
a na tvojej kolíske
vtáčik prespevuje,
vtáčik prespevuje.