Kresťanské piesne - Tichá noc(G)Tichá noc,svätá noc.(D7)Všetko spí,(G)všetko sní.
(C)Sám len svätý bdie (G)dôverný pár.(C)Stráži dieťatko (G)nebeský dar.
(D7)Sladký Ježiško (G)spi,sni.Nebeský (D7)tíško spi, (G)sni.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie