U Velehradu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:U Velehradu první dům :
je tam děvčátko, je tam děvčátko,
u Velehradu první dům,
je tam děvčátko, Bože můj.

2.
;Já to děvčátko dobře znám :
protože za ňú, protože za ňú,
já to děvčátko dobře znám,
protože za ňú chodívám.

3.
:Naši mně za ňu nedajú :
že to děvčátko, že to děvčátko
naši mně za ňu nedajú,
že to děvčátko neznajú.


Variant II.:

1.
:Hořela lipa hořela :
pod ňú panenka, pod ňú panenka,
hořela lipa hořela,
pod ňú panenka seděla.

2.
:Jiskřičky na ňu padaly :
všeci mládenci, všeci mládenci
jiskřičky na ňu padaly,
všeci mládenci plakaly.