Vianoce sú...

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Ami Dmi G
l.Vianoce sú ,keď napadne prvý Sneh,Vianoce sú, keď nemáš hriech.
C Ami Dmi G
Vianoce sú, keď si šťastný a nie sám, Vianoce sú, keď naplaňaš Boží
C
plán.


Ref.:
C Ami
Iba vtedy, môžeš cítiť, pokoj zmier
Dmi G C
Iba vtedy, cítiš v duši, mier.
C Ami
Iba vtedy, môžeš cítiť, pokoj, zmier,
Dmi G
Iba vtedy cítiš v duši....

C Ami Dmi
2.Vianoce sú, keď máš čiste slová, na perách, Vianoce sú,keď
G C Ami Dmi
pokl'akneš k jasličkám .Vianoce sú, keď maš usmev na tvári.Vianoce
G C
su ,keď z nas rados, zažiari.

Ref..
C Ami
Iba vtedy,môžeš cíti�,pokoJ:zmier,
Dmi G C
Iba Vtedy,cítiš v duši mier.
C Ami
Iba vtedy,môžeš cíti, pokoj, zmier,
Dmi G C