Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Detské pesničky

>

Vstávajte pastieri

Detské pesničky - Vstávajte pastieriVstávajte pastieri, berte sa hor,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi.
Nikdy som nevidel jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

Len sa ma nebojte pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova.
Aby som vám zvestil, že sa vám narodil,
Mesiáš v Betleme, Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov.
V mestečku Betleme, v jasličkách na slame,
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

Bratkovia rýchle sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme.
K nemu sa dostavme, pekne ho vítajme.
Čo ktorí môžeme a čo máme
najlepšie dary mu odovzdáme.

Vitaj o Ježiško Spasiteľ náš,
v maštali zrodený náš Mesiáš.
By si nás požehnal do svojej slávy vzal.
Prosiť ťa chceme dnes najvyšší Pán,
milosti svojej vždy udeľ nám.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie