Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Detské pesničky

>

Zahrajte mi tichúčko

Detské pesničky - Zahrajte mi tichúčkoZahrajte mi tichúčko,
javorové husle.
Nech mi ten môj synáčik
na chvílenku usne.
Hajaj, búvaj Janíčku.

Hajajú hajajú
šla ti mať do háju.
Nazbiera tam kvietia,
odloží si dieťa.

Beliže mi beli,
môj anjelik biely,
nedám si ťa, nedám,
za tento svet celý.

Haju, haju, haju, haju.
A čože hrajú?
Veď ho radi majú.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie