Zdrav buď Bohom obľúbená

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Sólo: A Zdrav buď Bohom E obľú A bená
Zbor: D Tvoj Syn Ťa do A neba E vzal
Sólo: A Že si dala E príklad A ženám
Zbor: D Za Matku A Teba nám E dal

®: D Zdrav buď Fis mi Matka Hmi plná milos E ti.
D Pomáhaj a Fis mi čakaj nás Hmi na výsos E ti.

Sólo: Boh Ťa našiel medzi nami
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Nekráčame k nemu sami
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®

Sólo: Splnila si božiu vôľu
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Preto všetkým, čo sme dolu
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®

Sólo: Že si svätý život žila
Zbor: Tvoj Syn Ťa do neba vzal
Sólo: Preto všetkým, čo sme dolu
Zbor: Za Matku Teba nám dal
®