Žiarivé ráno

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Žiarivé A ráno zasvieti D dúhou,
keď G vykročíme s A piesňou na pe D rách.
K Márii A nápev, báseň z božích Hmi slov,
nám Emi novú nádej a A silnú vieru dá.

®: G Mária C s nami zostá G va
a každým Emi dňom nás sprevá A dza. A7
Ľuds D ké cesty H7 spája, Emi nádej roz D dáva, D7
G domov, domov D všetkých A privádza. D7

Z jej lúčov letí dážď milostí,
vlieva nám do sŕdc nových síl.
Kľakáme vždy s túžbou
prebývať stále s Ňou
hľadieť, hľadieť s láskou nádejou.

Žiarivé ráno zo spánku vstáva
a v speve vtáčkov počuť nebies hlas.
Nevinnosť detí radosť rozdáva
a Matka Božia je vždy uprostred nás.
®: