Kresťanské piesne - Žiarivé ráno

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Žiarivé Aráno zasvieti Ddúhou,
keď Gvykročíme s Apiesňou na peDrách.
K Márii Anápev, báseň z božích Hmislov,
nám Eminovú nádej a Asilnú vieru dá.

®: GMária Cs nami zostáGva
a každým Emidňom nás spreváAdza.A7
ĽudsDké cesty H7spája,Emi nádej rozDdáva,D7
Gdomov, domov Dvšetkých Aprivádza.D7

Z jej lúčov letí dážď milostí,
vlieva nám do sŕdc nových síl.
Kľakáme vždy s túžbou
prebývať stále s Ňou
hľadieť, hľadieť s láskou nádejou.

Žiarivé ráno zo spánku vstáva
a v speve vtáčkov počuť nebies hlas.
Nevinnosť detí radosť rozdáva
a Matka Božia je vždy uprostred nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie