Zvestujem vám radosť všetkým prevelikú

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Zvestujem vám radosť všetkým prevelikú,
ktorá sa v tejto noci stala všemu ľudu.
Anjel pastierom zvestoval a glória prespevoval,
že sa spasiteĺ narodil oznamoval.

2.
Nová hviezda svoju jasnosť oznámila,
že pPanenka čistá Boha porodila.
Keď ho ona porodila, do jasličiek položila,
ninej, ninej - pacholiatko mu spievala.

3.
Aj my všetci pastuškovia pospiechajme,
a Ježiška maličkého privítajme.
Tak ho oni privítali, dary jemu darovali,
jak na gajdách, tak na husliach mu hrali.

4.
Pastieri z veľkej radosti pospiechali
a Ježíška maličkého pekne privítali.
By nás ráčil požehnati, od zlého nás zachrániti
a po tomto biednom čase k sebe vzati.