Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

Zvodzil ja dzivčatko, bo me ľubovalo

Ľudové piesne a koledy - Zvodzil ja dzivčatko, bo me ľubovalo1.
Zvodzil ja dzivčatko, bo me ľubovalo,
hej, teraz ho zochabim, žebi banovalo.

2.
Banuj, dzivče, teraz, ja banoval ňeraz,
hej, ti spala v komore a ja stal na dvore.

3.
Ti spala v komore na novej posceľi,
hej, a ja podupkoval kolo vašich dzveri.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie