A já ráda

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já ráda, že sú muadá,
[:donesiem trávičky pro štyri kravičky
z vinohrada, z vinohrada.:]

2.
Na tom mosce, tráva rosce,
[:tráva-jatelina, bude to dziefčina,
keď naroste, keď naroste.:]

3.
A já radši, že sem muadší,
[:donesem trávičky, pro štyri kravičky
z vinohrada, z vinohrada.:]