A já sem tenká, visoká

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já sem tenká, visoká,
vidím šuhaj z daleka,
[:jak sa on točí na koňi,
na mramorovém kameňi.:]

2.
A já sem šuhaj ledabil,
ešče mja ňigdo nenabil,
[:ale sa na mja štelujú,
že mi múj chrbet zmalujú.:]