A ja smutná chodím

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A ja smutná chodím, blúdim po hore,
zanechal ma môj najmilší v pokore.
Z mojich očí sotva slzu vyroním,
cítim ďalej, že ja už žiť nemusím.

2.
Každý večer pozerám do mesiačka,
spytujem sa, či budem nikedy šťastná.
Šťastný je ten, čo si špárom uletí
a ja budem nešťastlivá na veky.

3.
Srdce moje poslušne sa mi chovaj,
keď ho vidíš, tak silno mi neklopaj.
Však dobre vieš, že ho ľúbiť nemôžem,
zabudni ho čím najneskorej len môžeš.

4.
Keď ja zomriem, v šíre cesty ma neste,
na milého pekný dvor ma položte
a vezmite z mojej truhly vrch dolu,
nech uvidí falošník hlavu moju.

5.
Keby bola ešte raz zaľúbená,
blonďáka bych nikdy nemilovala,
lebo blonďák meno moje zabudne
a počerný ten mi verný zostane.