A já smutná, neveselá

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já smutná, neveselá,
ležim pri peci ci ci ci,
ležim pri peci.
Obraciam sa z boka na bok,
či kto prileci ci ci ci,
či kto prileci.

2.
Azda to dá milý pánboh,
že sa já vydam dam dam dam,
že sa já vydam.
Prijde niekto pri jeseni,
ručku mu podam dam dam dam,
ručku mu podam.