A já smutný pújdem na tú vojnu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A já smutný pújdem na tú vojnu, komu ja zanechám moju milú,
:komu ja zanechám moju milú komu ja zanechám moju milú?:

2.
A já ju zanechám kamarádom, dokad sa nevrácim s té vojny dom,
[:dokad sa nevrácím s té vojny dom, dokad sa nevrácím s té vojny dom.:]

3.
A já sa nevrácím, šak sem mladý, za mnú nezaplače človjek žádný,
[:za mnú nezaplače človjek žádný, za mnú nezaplače človjek žádný.:]