A jak bi ja ňeplakala horečňe

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A jak bi ja ňeplakala horečňe,
ľuboval me jeden beťar falešňe.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

2.
A na hure a na hure šalvija,
toto dzivče, toto dzivče vžal bi ja.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

3.
Upadlo mi, upadlo mi do dzeki,
bo ma dričok, bo ma dričok široki.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

4.
Ana hore a na hore tri truši,
chto me ňechce, chto me ňechce, ňemuši.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

5.
Scel me beťar, scel me beťar, scel me vžac,
ňescela me, ňescela me joho mac.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

6.
A na hore a na hore tuľipan,
a pod horu a pod horu piše pan.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]

7.
Mača pirko, mača pirko do ľadu,
sladša ľubosc, sladša ľubosc od medu.
[:Pomaľi, povoľi, bo me serdečko boľi,
bo me pital, co ňe po mojej voľi.:]