A jak sa ty ovečky

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

A jak sa ty ovečky
: na tem vršku pasú :
a jak sa ty cérečky
: na ty chłapce třasú! :

Enom sa, vy ovečky,
na tem vršku paste,
enom sa, vy cérečky,
na ty chłapce třaste!

A jak sa ty horečky
pěkně zeleňajú,
a jak sa ty cérečky
švarné vydávajú!

Enom sa, vy horečky,
pěkně zeleňajte,
enom sa, vy cérečky,
pěkně vydávajte!