A ked ja ša zavozmu, zavozmu

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. A ked ja ša zavozmu, zavozmu z tadi ženu nevozmu, nevozmu,
len vozmu ja z Kijova, što mať oči jak sova, jak sova.

... len vozmu ja z Vislanky, što mať nohy jak slamki, jak slamki.
... len vozmu ja z Plavnici, što mať nohy jak špici, jak špici.
... len vozmu ja z Legnavy, što mať zuby diravy, diravy.
... len vozmu ja iz Bokši, što mať zadky jak lokši, jak lokši.
... len vozmu ja z Mestyska, što sa rada prityskať, prityskať.
... len vozmu ja z Labirce, što jehla jak pirce, jak pirce.