A keď ja še z breška pripatrám

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A keď ja še z breška pripatrám,
to moju frajírku dolapia.
[:Dolapia mi ich ju vojaci,
daj im milý Pán Boh zaplaci.:]