A keď som ja aj chudobný chlapec

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A keď som ja aj chudobný chlapec,
volali ma štyri ďiouky na pec,
[:g jednej prídem, poviem jej slovíčko a
g druhej prídem, poboskám ju na líčko.:]

2.
K tretej prídem, pekne ju pozdravím,
každý večer líčko jej pohladím,
[:u tej tretej pekne si posedím a
štvrtej poviem, že nigde nechodím.:]