Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

A na Voli karčmy dva / Un ju pytal

Ľudové piesne a koledy - A na Voli karčmy dva / Un ju pytal1. /:A na Voli karčmy 2 do obidvoch
dišč padá:/
/:Pije ocec pije syn, piju vodku vino, džin:/

2. /:Ked nebulo paľenky ta sme pili šumenky:/
/:A na Voli dobre žic:/jest palenky
jesc co pic:/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Un ju pytal pri studni, žeby dala jak
dudni.
/:Pri studni jak dudni ličko pobožkac:/

2. A ona mu nedala bo še ňho hnevala.
/:Ne, ne, nedala ličko pobožkac:/

3. Un ju pytal na pujdze, žeby dala jak
pujdze.
/:Na pujdze jak pujdze ličko pobožkac:/

4. A ona mu nedala, bo še na ňho hnevala.
/:Ne,ne, nedala ličko pobožkac:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie