Ľudové piesne a koledy - A tam dolu, v potoce1.
A tam dolu, v potoce, v potoce,
[:a tam dolu v potoce bystrá voda šteboce,
bystrá voda, duša drahá, šteboce.:]

2.
Poďme, milá, poďme k nej, poďme k nej,
[:poďme, milá, poďme k nej, budeme sa kúpať v nej,
budeme sa, drahá duša, kúpať v nej.:]

3.
A keď sme sa kúpali, kúpali,
[:a keď sme sa kúpali, obidva sme plakali,
obidva sme, drahá duša, plakali.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie