Boh je láska

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Boh je láska /: Emi Boh D je Emi Lás H7 ka  a Emi zákon D lásky Emi nám On H7 dal, miluj blížneho tak ako seba,  vraví Ježiš sám. :/