Boh - Láska

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Boh - Láska G Víťaz ľudských sĺz a  D/G teplo ľudských hviezd, C nežnosť dobrých rúk a  D4 pokoj všetkých D ciest. G Stále mladý Boh cez D/G veky, čo má Zem, C v nich si nazval Ami9 sám seba D7 Lás D ka. ®: G Objímaš nás C spá Emi sou, C poblúde G ných C do našich D bied, G dcéry, synov, čo si F vnie Emi sol C Duchom Svä G tým C do svojich D brán zas G späť. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet, priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech. Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc a Ty si v nej Boh, živá Láska.                 ®: A Skúsme všetci dať ten E kúsok vlastných síl, D nech je lepší svet a  E4 my sme menej E zlí. A Nech je Kristus v nás tak E blízko ako brat. D V ňom sa dáva Hmi7 Boh, naša E4 Lás E ka.  ®: A D F# D A D E/A G F# D A D E A