Čačina, čačina

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Čačina, čačina, zelená čačina,
[:čačina, čačina, zelená čačina,
páči sa mi ďjouča s čiernyma očima.:]

2.
S čiernyma očima, líčkama bledýma,
[:s čiernyma očima, líčkama bledýma,
ako poľná ruža medzi zahradnýma.:]

3.
Stokrát som ti vravel, na vedomie dával,
[:stokrát som ti vravel, na vedomie dával,
keď chceš mojou byti, druhých neboskávaj.:]

4.
Ty si nič nedbala, len si boskávala,
[:ty si nič nedbala, len si boskávala,
ja som sa oženil, ty si tak ostala.:]

5.
Ty si nič nedbala, len si bozkávala,
[:ty si nič nedbala, len si bozkávala,
ja som sa oženil, ty si sa prespala.:]

6.

Ja som sa oženil doma na dedine,
[:ja som sa oženil doma na dedine,
ty si sa prespala mamke na perine.:]

7.
Ja som sa oženil, smutne, nevesele,
[:ja som sa oženil, smutne, nevesele,
šablička mi visí v kasárni na stene.:]

8.
V kásarni na dvore stoja kone vrané,
[:v kásarni na dvore stoja kone vrané,
vysadajú chlapci, vysadajú na ne.:]

9.
Keď na ne sadali, na boha volali,
[:keď na ne sadali, na boha volali,
bože nám pomáhaj v našom bojovaní.:]

10.
Bože nám pomáhaj, aj panna Mária,
[:Bože nám pomáhaj, aj panna Mária,
žeby zvíťazila slovenská rodina.:]