Čakal som ťa milá

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Čakal som ťa milá v nedeľu celý deň,
poslala si odkaz, milý môj neprídem.
Zvädlo pred oltárom sto červených ruží,
tisícov zjagalo či ťa to nemrzí.
Od toho dńa milá, keby si vedela
aká je bolestná a smutná nedeĺa, posledná nedeľa.

2.
Čakám ťa, príď na posledné slovo,
prv než ťa čierna zem naveky uschová.
Ak máš pre mňa v srdci trochu citu,
ešte pomodli sa za mńa na poslednej ceste.
Pozri sa do hrobu, aby si videla,
aká je bolestná a smutná nedeľa, posledná nedela.